Styrelse / Kontakt

Styrelsen

 Ordförande: Göran Hermanson 0304-661566 goran@alentradgard.se   

Vice ordförande: Ulla Björk 0521-25 45 21 ullaviolabjork@gmail.com 

Sekreterare: Birgitta H Olsson 0303-77 32 27 birgitta-sune@telia.com

Kassör: Eva Wellander 070-5161066 eva.wellander@telia.com

Övriga ledamöter:

Bente Stenberg 0521-14 848 jan.052114848@telia.com  

Margaretha Brandt 0522-86 969 margaretha.brandt@hotmail.com

Martha Ristorp  0737 749595 marta.karlssonristorp&telia.com

 Suppleanter :

Anne-Marie Olsson

Marita Krantz

 

Övriga funktionärer:

Valberedning:

Mia Joelsson

Ann-Margret Jonsson

Monica Magnusson

 

Revisorer Roger Karlsson 0522-37 680, Carin Lysell carin.lysell@swipnet.se

Bibliotekarie. Monica och Göran Hermanson 0304-66 15 66

Reseansvarig: Elise Mauritzson 0304-37 746

Programkomite:

Runa Olsson 0522-87 002

Annika Mohlin annika.mohlin@hotmail.se

 

Kursansvarig: Ingegärd Andreasson 0522-70857 ingegerd-andreasson@telia.com

Medlemsansvarig: Martha Ristorp  0737 749595

Kretsstadgarna

Tag gärna kontakt med oss och berätta vad du tycker är bra med vår förening och vad som kan bli bättre och kanske du vill delta aktivt i föreningsarbetet. En förening blir vad medlemmarna tillsammans gör den till. Vi i styrelsen behöver era synpunkter och ert aktiva deltagande. Hör du inte av dig tror vi att du tycker allt är jättebra och det är vi ju glada för förstås


.

Kommentarer inaktiverade.